FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Zkoušky a certifikáty z němčiny

Všechny kursy v Alpadia Berlin, ať ve skupinách nebo pro jednotlivce, slouží jako příprava na mezinárodně uznávané zkoušky. Jako oficiální zkouškové centrum pro základní zkoušky z jazyka akreditované podle evropských směrnic pro výuku cizích řečí Vám poskytneme možnost tyto písemné a ústní zkoušky složit na naší škole.

Než se přihlásíte k příjímacím zkouškám na německou univerzitu (DSH/TestDaF), centrální zkoušce pro vyšší stupně (Zentrale Oberstufenprüfung ZOP) nebo k malému – či velkému jazykovému diplomu (KDS/GDS) poskytneme Vám více než pouze důležité zázemí.

Ve čtyřtýdenních standartních přípravných kurzech o rozsahu 20 vyučovacích hodin v týdnu připravujeme naše studenty například na certifikáty B2 a C1 u Goethe Institutu. Díky tomu jich mnoho mohlo v loňském roce složit tyto zkoušky, u nichž 90% obstálo. Gratulujeme, dobrá práce!

Zde najdete přehled všech důležitých oficiálních zkoušek:

Start Deutsch

Zkouška Start Deutsch 1/2 je zaměřená na první stupeň – A – společných evropských směrnic. Tento stupeň dosáhnete po 120 – 300 hodinách výuky. Úspěšným složením této zkoušky prokážete, že jste schopni domluvit se německy v základních situacích. Tato zkouška slouží jako mezistupeň v integračních kursech a ve Vašem životopise představuje důležitý důkaz toho, že ovládáte německý jazyk v základech.

Zertifikat Deutsch (ZD)

Certifikát Deutsch (ZD) se orientuje podle mezinárodně uznávané stupnice Ervopské rady, kde stojí na pozici B1. Tento stupeň dosáhnete po absolvování zhruba 350 až 600 hodin výuky. To znamená přesně, že jste schopni se dorozumět v důležitých situacích během Vašeho pobytu v německy mluvící zemi, ale také ve Vaší zemi v situacích, v nichž je němčina nezbytná.

Certifikát německého jazyka pro povolání - Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Certifikát Deutsch für den Beruf – certifikát německého jazyka pro povolání rozšiřuje Vaší kvalifikaci po zkoušce certifikát Deutsch. Obvykle doporučujeme dalších 150 hodin výuky po absolvování zkoušky "Zertifikat Deutsch".

Nejdůležitější rozdíl mezi "Zertifikat Deutsch" a touto zkouškou je podstatně rozšířená slovní zásoba zaměřená na profesní oblast. K tomu je třeba absolvovat zhruba 600 až 750 výukových jednotek, ze kterých by mělo být nejméně 100 zaměřených na komunikaci v povolání. Vzhledem k jeho profesnímu zaměření je tento certifikát německého jazyka vítanou kvalifikací v oblasti obchodu a průmyslu.

telc Deutsch C1

Zkouška "telc Deutsch C1" je nový testovací formát společnosti telc GmbH (The Europeen Language Certificates). Svou náročností se řadí nad C1 zkoušku u Goethe institutu a v budoucnosti by měla umožňovat přímý přístup k vyššímu vzdělání. Tím by se telc C1 stala alternativou k TestDaF a DSH. Než tomu tak bude, zůstane telc Deutsch C1 pádný důkaz Vašich jazykových znalostí na úrovni C1 a garantuje Vaší schopnost rozumět širokému spektru náročných textů a vyjadřovat se podrobně ke komplexním tématickým obsahům.

Test německého jazyka jako cizí řeči - Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

K tomu, aby jste mohli studovat na některé z německých univerzit, potřebujete v normálním případě doložit zkoušku DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). DSH se skládá z písemné a ústní zkoušky. Písemná část této zkoušky zahrnuje porozumění při poslechu, porozumění textu, slohovou práci, porozumění a práci s vědeckými jazykovými strukturami.

Zkoušku si sice tvoří každá univerzita sama, musí přitom ale zohlednit směrnice, které jsou platné pro celou Spolkovou Republiku Německo. Zkoušku lze složit na každé univerzitě, tedy přímo na místě. Obvykle se koná několik týdnů před začátkem semestru. DSH je úspěšně složena, pokud jste v obou jejích částích úspěšně splnili alespoň dvě třetiny předložených úkolů. Výsledek není ohodnocen známkou.

Bez ohledu na tyto zkoušky, obdrží v Alpadia Berlin každý účastník na konci každého kursu samozřejmě kvalifikované vysvědčení o absolvování kursu se známkami. Toto vysvědčení obsahuje také krátký popis formy kursu, obsahu výuky a dosaženého stupně pokročilosti. Takové vysvědčení je často akceptováno jako doklad o znalosti cizího jazyka.


Podrobnější informace můžete obdržet v následujících řečích:

Například:   • NěmeckyAnglickyFrancouzskyŠpanělsky

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Mapa města & plánovač tras

ALPADIA Berlin
Hlavní stránka / Kurzy německého jazyka / Zkoušky a certifikáty
Užitelné linky