FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Lærerteamet

En helt afgørende faktor ved ethvert succesfuldt sprogkursus er helt og holdent skolens lærerkræfter. Det ved vi, og det ved kursusdeltageren. Indfølingsevne, engagement og kreativitet er størrelser, som spiller en stor rolle i enhver undervisningssituation. Alle vore lærere er derfor omhyggeligt udvalgte, både hvad angår deres akademiske baggrund og sproglige kvalifikationer og i den daglige omgang med de studerende.

Vi lægger stor vægt på lærernes kompetence og erfaring, særligt hos vore tysklærere. Vi værdsætter et afsluttet lærerstudium og vægter dette lige så højt som flere års undervisningserfaring ved kendte skoler og institutioner.

Teachers lounge Det gode samarbejde blandt vore lærere sikrer et højt niveau i den daglige undervisning derigennem, at hver dags stof er nøje tilrettelagt, gennemgået og kendt af hver enkelt lærer. "Teamteaching" er et redskab til lærerne for sammen at kunne drøfte, hvordan man mest effektivt hjælper en studerende med eventuelle sproglige problemer. På den måde kan vi tilpasse undervisningen efter hver enkelt deltager.

Den erfarne lærer ved, at god og interessant undervisning forudsætter en åbenhed over for den studerendes spørgsmål og problemer. Vi forsøger så vidt muligt at imødekomme de studerendes ønsker.

For at vi som undervisningsinstitution hele tiden kan forbedre os, afsluttes hvert kursus med et spørgeskema, som vi vil bede dig om at udfylde. Her har du mulighed for skriftligt at evaluere kurset generelt samt den enkelte lærer.

Videreuddannelse for vore lærere - Teacher Training

Siden 2005 har vi tilbudt et videreuddannelseskursus for vore sproglærere – EUROLTA Zertifikatskurs DaF – et kursus med afsluttet certifikat. Dimittender hos EUROLTA med dette certifikat gælder som meget kompetente og godt funderede undervisere. Mange af vores tysklærere på stedet har gennemført og afsluttet dette kursus.


Yderligere informationer kan du finde i følgende sprog:

for eksempel:   • TyskEngelskFranskSpansk

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Kort over byen & rejseplan

ALPADIA Berlin
Startside / Vores skole / Lærerteamet
Nyttige links