FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Εξετάσεις και πιστοποιητικά

Προετοιμασία για επίσημα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας γίνεται σε όλα τα τμήματα της σχολής Alpadia Berlin, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μάθημα σε γκρουπ ή για ατομικό μάθημα.

Ως επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις Grundstufe του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, πραγματοποιούμε, απευθείας στη σχολή μας, γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

Σημαντική βοήθεια σας παρέχουμε πριν από τις εξετάσεις εισαγωγής σε γερμανικά πανεπιστήμια (DSH,Test DaF), πριν από την εξέταση Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) ή την εξέταση για το μεγάλο και μικρό δίπλωμα γερμανικών (KDS,GDS). Για παράδειγμα στα τμήματα προετοιμασίας Standard, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων με είκοσι ώρες μαθήματος την εβδομάδα, σας προετοιμάζουμε για τις εξετάσεις των πιστοποιητικών Goethe B2 και C1.

Με αυτόν τον τρόπο, το ποσοστό επιτυχίας για τους πάνω από 250 φοιτητές της περασμένης χρονιάς που συμμετείχαν στις εξετάσεις, ήταν 90%. Συγχαρητήρια!

Οι σημαντικότερες εξετάσεις συνοπτικά:

Start Deutsch

Η εξέταση Start Deutsch 1/2 αποτελεί το πρώτο επίπεδο Α του κοινού ευρωπαικού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες. Για το επίπεδο αυτό χρειάζονται 120-300 διδακτικές ώρες. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της εξέτασης αποδεικνύει ότι είστε σε θέση να συνεννοηθείτε στα γερμανικά με απλό τρόπο. Είναι η ενδιάμεση εξέταση των τμημάτων κοινωνικής ένταξης στη Γερμανία και αποτελεί μία απόδειξη στο βιογραφικό σας ότι μιλάτε στοιχειώδη γερμανικά.

Zertifikat Deutsch (ZD)

Το Zertifikat Deutsch (ZD) προσανατολίζεται στη βάση της διεθνώς αναγνωρισμένης κλίμακας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και βρίσκεται στο επίπεδο Β1. Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να παρακολουθήσετε περίπου 350 έως και 600 ώρες διδασκαλίας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είστε σε θέση να «τα φέρετε βόλτα» σε σημαντικές για σας περιστάσεις στη διάρκεια της παραμονής σας σε μία γερμανόφωνη χώρα αλλά και στην ίδια σας τη χώρα, όπου είναι αναγκαία η χρήση των γερμανικών.

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Η εξέταση Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) πατάει πάνω στην εξέταση ZD. Κατά κανόνα ενδείκνυνται περίπου άλλες 150 διδακτικές ώρες μετά το επίπεδο του Zerifikat Deutsch. Η σημαντικότερη διαφορά από το ZD είναι η απόκτηση εκτενέστερου, ειδικού λεξιλογίου.

Χρειάζονται περίπου 600 με 700 διδακτικές ενότητες, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 100 να αφορούν ένα συγκεκριμένο, επαγγελματικό τομέα. Το ZDfB προτιμάται στον τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας λόγω της ιδιαίτερης έμφασης που δίνει στην επαγγελματική ορολογία.

telc Deutsch C1

Η εξέταση telc Deutsch C1 είναι μία καινούρια εξέταση του telc GmbH (The European Langugage Certificates). Aπό άποψη επιπέδου τοποθετείται ψηλότερα από την εξέταση C1 του Goethe Institut και μελλοντικά θα δίνει άμεση δυνατότητα πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Έτσι το telc θα μπορούσε να ποτελέσει μία εναλλακτική λύση έναντι των TestDaF και DSH.

Μέχρι τότε, το telc Deutsch C1 είναι ένα πτυχίο γλωσσομάθειας της βαθμίδας C1 και αποδεικνύει ότι κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα μακροσκελών, απαιτητικών κειμένων και ότι μπορείτε να εκφράζεστε αναλυτικά και με δομή πάνω σε περίπλοκα ζητήματα.

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

To Test DaF προσφέρει μία εναλλακτική λύση έναντι του DSH. Αποτελείται από τέσσερα μέρη στα οποία εξετάζονται οι δεξιότητες γραπτή και προφορική κατανόηση και γραπτή και προφορική έκφραση. Αντίθετα από το DSH, μπορείτε να επαναλάβετε την εξέταση περισσότερες από μία φορά, μέχρι και τέσσερις με πέντε φορές το χρόνο.

Όσοι συμμετέχουν, λαμβάνουν στο τέλος της εξέτασης ένα πιστοποιητικό που δείχνει τις επιδόσεις τους για κάθε μέρος της εξέτασης ξεχωριστά, δίνοντας έτσι μια πιο διαφοροποιημένη εικόνα της ατομικής επίδοσης. Τρεις είναι οι βαθμίδες κατάταξης: TDN3, TDN4 και TDN5

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

Για να μπορέσετε να φοιτήσετε σε ένα γερμανικο πανεπιστήμιο, χρειάζεστε κανονικά τη γλωσσική βεβαίωση DSH. Η εξέταση αυτή απαρτίζεται από ένα γραπτό κι ένα προφορικό μέρος. Το γραπτό μέρος της εξέτασης περιλαμβάνει την ακουστική και γραπτή κατανόηση, τη παραγωγή κειμένου και την κατανόηση και επεξεργασία επιστημονικών δομών.

Και παρόλο που τα θέματα της εξέτασης καθορίζονται ξεχωριστά από κάθε πανεπιστήμιο, υπόκεινται σε κανονισμόυς που ισχύουν σε ολόκληρη τη Γερμανία. Η εξέταση μπορεί να δοθεί σε ένα μόνο Πανεπιστήμιο κάθε φορά επί τόπου. Συνήθως πραγματοποιείται μερικές εβδομάδες πριν από την έναρξη του εξαμήνου. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής αν έχετε απαντήσει σωστά τουλάχιστον στα 2/3 από τα ζητούμενα και στα δύο μέρη. Δεν δίνεται βαθμολογία.

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω εξετάσεις, όλοι οι μαθητές της σχολής Alpadia Berlin παραλαμβάνουν φυσικά, με τη λήξη κάθε τμήματος, ένα βαθμολογημένο ενδεικτικό που περιέχει πληροφορίες για το τμήμα, τα περιεχόμενα διδασκαλίας και το αποκτηθέν επίπεδο γνώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί απόδειξη των γνώσεών σας στην ξένη γλώσσα.


Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στις παρακάτω γλώσσες:

  • ΓερμανικάΑγγλικάΓαλλικάΙσπανικά

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Χάρτης της πόλης

ALPADIA Berlin
Αρχική σελίδα / Εκμάθηση γερμανικών / Εξετάσεις και πιστοποιητικά
Χρήσιμα Σύνδεσμοι