FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Vizsgák és bizonyítványok

Az Alpadia Berlin-nál minden tanfolyam csoportos vagy egyéni órák keretén belül a hivatalos viszgákra készít fel.

Mivel az iskolánk az Európai Referenciakeret alapfokú nyelvvizsgáit tekintve hivatalos vizsgáztató központnak számít, a vizsgákat írásban és szóban végezheti el nálunk. Mielőtt felvételi vizsgát tenne le német egyetemeken (DSH/TestDaF) vagy a központi felsőfokú vizsgát (ZOP), illetve a kicsi vagy nagy német nyelvdiplomát (KDS/GDS) végezné el, értékes segítséget nyújtunk Önnek.

Például felkészítjük egy négyhetes standard felkészítő tanfolyamon heti 20 órával a Goethe bizonyítványokra (B2 és C1). Így a tavaly vizsgázó több mint 250 tanuló 90 százaléka sikeres eredményt ért el. Csak így tovább!

Íme a legfontosabb hivatalos vizsgák áttenkintése:

Kezdő német - Start Deutsch

A "Start Deutsch 1/2" vizsga a Közös Európai Referenciakeret első fokát (A) zárja le. Ezt a fokozatot 120 - 300 tanóra után éri el. Ennek a vizsgának a sikeres elvégzésével bizonyítja, hogy egyszerű stílusban ki tudja magát németül fejezni. Részvizgának számít integrációs tanfolyamokon, és az életrajzában arról tanuskodik, hogy tud alapvető fokon németül.

Német bizonyítvány - Zertifikat Deutsch (ZD)

A "Zertifikat Deutsch" (ZD) az Európai Tanács nemzetközileg elismert skáláját követi, és a B1 fokot jelenti. Ennek a fokozatnak a végén kb. 350 - 600 tanórán vett részt. Ez konkrétan azt mutatja, hogy képes megbirkózni az összes, egy németnyelvű országban való tartózkodása alatt fontos helyzettel, illetve a saját országában adódó helyzettel, melyben szükséges a német nyelv.

Szakmai német bizonyítvány - Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

A "Zertifikat Deutsch für den Beruf" a "Zertifikat Deutsch" vizsgára épül. Rendszerint kb. 150 tanóra javaslandó a "Zertifikat Deutsch" után. Első sorban tehát a jelentősen átfogóbb szakmai szókincs különbözteti meg a "Zertifikat Deutsch" -tól. Kb. 600 - 750 tanóra szükséges, mely közül legalább 100-nak szakmai irányzatúnak kell lennie. A szakmai beállítottsága miatt a "Zertifikat Deutsch für den Beruf"-ot szívesen látják az ipari és kereskedelmi hivatásokban.

telc német C1 - telc Deutsch C1

A "telc Deutsch C1" vizsga a telc GmbH (The Europeen Language Certificates) új tesztszabványa. A nehézségi fokozatát illetően a Goethe-Institut C1 vizsgáját túlhaladja, és a jövőben az egyenes főiskolai belépést fogja lehetővé tenni. Így a telc C1 egy alternativát képez a "TestDaF" és a "DSH" vizsgákkal szemben. Ameddig ez bekövetkezik, a "telc Deutsch C1" egy sokatmondó bizonyítványt nyújt a nyelvi készségeiről a C1 fokozaton, és arról tanuskodik, hogy megért hosszabb és igényesebb szövegeket, és akár összetett tényállásokhoz is hozzá tud világosan, strukturáltan és részletesen szólni.

Német mint idegennyelv - Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

A "TestDaF" egy alternatívát képez a "DSH" -val szemben. A vizsga négy részből áll, melyekben az olvasási és hallási képességét, valamint az írás- és szóbeli kifejezését teszteljük. A "DSH"-tól eltérően a "TestDaF"-ot egynél többször is elvégezheti, akár négy- vagy ötször egy évben. Minden résztvevő kap a vizsga után egy bizonyítványt, mely mind a négy rész eredményét egyenként kimutatja, és ezáltal egy pontosabb képet nyújt a teljesítményéről. A teljesítmények három képességi fokozatba vannak sorolva: TDN 3, TDN 4 és TDN 5.

Német egyetemi vizsga - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

Ahhoz, hogy egy német egyetemen tanulhasson, általában a "DSH" igazolásra van szüksége. A "DSH" egy írás- és egy szóbeli vizsgából áll. A vizsga írásbeli része a hallási és olvasási képességet, szövegszerkesztést, valamint tudományos nyelvű struktúrák felfogását és feldolgozását tartalmazza. Bár a vizsgafeladatokat maguk az egyes egyetemek szabják meg, ennek ellenére egy egész Németországra vonatkozó keretrendhez igazodnak.

Ezt a vizsgát csak egy német főiskolán – tehát a helyszínen – lehet letenni. Legtöbbször néhány héttel a félév kezdete előtt zajlik le. A "DSH"-t akkor teszi le sikeresen, ha a vizsga mindkét részében az elvárások legalább két harmadának megfelel. Az eredmény nincs osztályozva.

Ezektől a vizsgáktól eltekintve, a tanórák minden résztvevője a tanfolyam befejezésekor természetesen egy osztályzott, minősített záróbizonyítványt kap az Alpadia Berlin-tól, mely az oktatási formát, a tanórák tartalmát és az elért tanulmányi fokot tartalmazza. Ezt a bizonyítványt sok helyen elismerik az idegennyelvi készségei igazolásaként.


Bővebb információk a következő nyelveken állnak a rendelkezésükre:

  • NémetAngolFranciaSpanyol

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Várostérkép és útleírás

ALPADIA Berlin
Kezdőoldal / Német tanfolyamok / Vizsgák és bizonyítványok
Hasznos linkek