زندگی در برلن

برلن با صفاست

آلمان بهترین محل برای آموختن زبان آلمانی است و چنانچه شما در انتخاب محل آزادید! بهتر است بزرگترین و جالبترین شهر یعنی برلن پایتخت آلمان را انتخاب کنید. آموختن زبان آلمانی در برلن تصمیم خوبی است. برلن با صفاست, این را برلنی ها میگویند. و هر کس چند هفته در برلن زندگی کند دیگر میل ندارد آنرا ترک کند

برلن بعد از یکپارچه شدن به یک متروپل تبدیل شده است و اگر چه در این متروپل در حدود چهار ملیون نفر زندگی میکنند ولی معهذا زندگی هنوز خیلی آرام و طبیعی در آن ادامه دارد. شاید باین خاطر که برلن از مجموعۀ زیادی دهات های قدیمی بوجود آمده که امروزه هنگام گردش هنوز هم آثاری از آن را میتوانید مشاهده کنید. برلن دارای شبکۀ وسائل نقلیه عمومی بسیار خوبی است و شما میتوانید بسادگی به هر نقطه از شهر دسترسی پیدا کنید

Berlin Schöneberg از همه بهتر این است که از همین شونه برگ شروع کنید . محلی که آموزشگاه ما درآن واقع شده. محلی که در آن ما برای خیلی از زبان آموزان خود اطاق پیش خانواده های آلمانی زبان رزرو میکنیم

کسی که خانوادۀ آلمانی میزبان اوست چگونگی فرهنگ آلمان را بیشتر درک میکند و ما هر که را نسبت به سن و علاقه و توقعات شخصی اش میزبان مناسب را برای او پیدا میکنیم که گاهی بدوستی هم منتهی میشود

برلن برای هر کس چیزی برای ارائه دارد. برلن برای هر نوع سلیقه جذابیت دارد. ما هم از پورولوگ-تیم بشما مشتاقانه کمک میکنیم برلن را بشناسید. با پیک نیک های ما و برنامه های فرهنگی ما ، ملاقات در محل پاتوق ما، چون برلن برای هر کس چیزی برای ارائه دارد, حال فرقی نمیکند هنر و فرهنگ، ورزش ،طبیعت، خرید یا شب زنده داری. در برلن برای هر کس جذابیتی وجود داردد

از این جهت ما میل داریم روی این صفحه تمام چیزهای مهم برای زندگی در شهر مان و امکانات اقامت و مسکن را برای شما توضیح دهیم ما برلنِ جدید را بشما معرفی میکنیم. بزن بریم! یک کلیک کافی است

 ↑ 

Hauptstraße 23/24 • D-10827 Berlin • ALPADIA Berlin

+49 30 7811076نقشه و مسیر

ALPADIA Berlin
صفحۀ شروع / زندگی در برلن
لینکهای مفید