FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Examens en certificaten voor Duits

Alle cursussen Duits bij Alpadia Berlin bereiden u in groepsverband of individuele lessen voor op uw officiële taalexamens. Als officieel testcentrum voor de basisniveau-examens van het Europees Referentiekader, kunt u dit examen direct in onze school schriftelijk en mondeling behalen.

We bieden u hulp bij de aanmelding voor het toelatingsexamen aan Duitse universiteiten (DSH/TestDaF). Maar ook bij de Zentralen Oberstufenprüfung (ZOP) of het Kleine en Großen Deutschen Sprachdiplom (KDS/GDS). We bereiden u ook graag voor op bijvoorbeeld het Goethe certificaat B2 und C1. Dit duurt vier weken en gebeurt in een standaard voorbereidingscursus van twintig uur per week.

Op deze manier heeft vorig jaar 90 % van de 250 studenten het examen behaald waarvoor ze zich hadden aangemeld. Goed gedaan!

Hier een overzicht van de belangrijkste examens:

Start Duits - Start Deutsch

Het examen Start Duits 1 /2 behandelt het eerste niveau, dat is niveau A, van het gemeenschappelijke Europees Referentiekader. Dit niveau bereikt u na 120 – 300 lesuren. U kunt met een succesvolle afsluiting hiervan bewijzen dat u zich op een eenvoudige wijze in het Duits verstaanbaar weet te maken. Het is een tussenexamen in integratiecursussen en is voor uw CV een belangrijk bewijs dat u de Duitse taal op een elementair niveau beheerst.

Certificaat Duits - Zertifikat Deutsch (ZD)

Het Certificaat Duits (ZD) oriënteert zich op de internationaal erkende richtlijnen van de Raad van Europa en bij dit certificaat is dat het niveau B1. Aan het eind van dit niveau moet u ongeveer 350 tot 600 lesuren hebben gevolgd. Concreet betekent dit dat u in alle belangrijke situaties uzelf verstaanbaar kan maken in de Duitse taal.

Certificaat Duits voor het Beroep - Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Het Certificaat Duits voor het Beroep sluit aan op het examen van het 'Certificaat Duits'. Hiervoor zijn naast het afgesloten Certificaat Duits dan meestal nog 150 lesuren nodig. Het belangrijkste verschil met het Certificaat Duits is de wezenlijk uitgebreidere woordenschat die zich ook meer op vaktaal richt. Hiervoor zijn 600 tot 700 lesuren nodig waarvan er minstens 100 beroepsgeoriënteerd moeten zijn. Het Certificaat Duits voor het Beroep is hierdoor een graag gezien diploma bij industrie- en handelsondernemingen.

telc Duits - telc Deutsch C1

Het telc Duits C1 examen is een nieuwe test vanuit de telc GmbH (The European Language Certificates). Qua niveau ligt het boven het C1 examen van het Goethe-Institut en zal in de toekomst de directe toelating tot de universiteit mogelijk maken. Hiermee zou de telc C1 een alternatief voor de TestDaF en de DSH worden. Tot die tijd is telc Duits C1 een veelzeggend certificaat over uw talenkennis op niveau C1. Het laat zien dat u een breed spectrum aan lange en veeleisende teksten begrijpt en dat u zich in lastige situaties helder, veelzijdig en gestructureerd kunt uitdrukken.

Test Duits als Vreemde Taal - Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

Als alternatief op de DSH is er ook de TestDaF. Deze bestaat uit vier examenonderdelen waarin het lezen, luisteren, schrijven en spreken wordt getest. Anders dan bij de DSH, kunt u bij de TestDaF meerdere keren het examen afleggen, tot vier of vijf keer per jaar. Iedere cursist ontvangt na het examen een diploma, waarbij elk examenonderdeel een aparte uitslag krijgt. Hierdoor krijgt u een exact beeld van uw prestaties. De uitslagen worden in drie verschillende niveaus onderverdeeld: TDN 3, TDN 4 en TDN 5.

Duits taalexamen voor toelating universiteit - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

Om aan een Duitse universiteit te kunnen studeren, behoort u normaal gesproken het DSH examen te behalen. Dit examen bestaat uit een schrijf- en een spreekvaardigheid onderdeel. Het schriftelijke deel behandelt het luisteren, lezen, schrijven als ook het begrijpen en bewerken van wetenschappelijke teksten.

De examenopgaves worden weliswaar door de universiteiten zelf samengesteld, maar volgen de richtlijnen die voor heel Duitsland gelden. Het examen kan alléén op de betreffende universiteit worden afgelegd. Meestal is dit enkele weken voor het begin van het nieuwe semester. U bent geslaagd als u in beide examendelen minstens tweederde van de opgaven heeft behaald. De einduitslag bevat geen cijfers.

Naast deze examens ontvangen alle cursisten bij Alpadia Berlin een gekwalificeerd certificaat waarop een eindcijfer staat. Deze ontvangt u na afsluiting van een cursus. Hierop staat de cursus omschreven, de behandelde lesinhoud en het niveau van de behaalde taalvaardigheden. Dit certificaat wordt vaak als bewijs erkend van uw vreemdetalenkennis.


Uitgebreidere informatie is in de volgende talen beschikbaar:

zoals bijvoorbeeld:   • DuitsEngelsFransSpaans

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Plattegrond en routeplanner

ALPADIA Berlin
Startpagina / Cursussen Duits / Examens en certificaten
Handige links