FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Diplomer og kursbevis

Alle PROLOG kurs, både gruppevariantene og privatundervisningen, forbereder deg til offisielle eksamener.

PROLOG er et offisielt testsenter for alle de vanlige eksamenene knyttet til "Common European Framework of Reference for Languages". Dette betyr at du kan ta både skriftlige og muntlige deler av disse eksamenene ved skolen.

Her ved PROLOG vil du ha tilgang til all hjelp du trenger for å registrere deg til opptakseksamen ved tyske universiteter (DSH/TestDaF), eksamen for viderekommende (ZOP) og Minor/Major German Language Diploma (KDS/GDS).

Hvorfor ikke forbered deg til Goethe diplomene B2 og C1 med ett av våre fireukers Standard Eksamensforberedelseskurs med 20 undervisningstimer per uke? I fjor avla mer enn 250 av våre elever eksamen og 90% bestod. Gratulerer!

Her finner du en oversikt over de viktigste offisielle diplomene:

Start Deutsch

Diplomet Start Deutsch 1/2 tilsvarer det første nivået – A1- av Common European Framework of Reference for Languages. Dette nivået når du etter 120-300 undervisningstimer. Ved å ha bestått denne eksamenen viser du at du kan gjøre deg forstått på tysk i enkle situasjoner. Diplomet Start Deutsch 1/Start Deutsch Z er en mellomtrinnsprøve for integreringskursene og er en viktig dokumentasjon for ditt CV på at du har nådd et elementært nivå av tysk.

Det Tyske Diplom - Zertifikat Deutsch (ZD)

Det Tyske Diplom tilsvarer Common European Framework nivå B1. For å nå dette nivået bør du ha hatt mellom 350 og 600 undervisningstimer. Helt konkret betyr dette at du har mestret språknivået som skal til for å besøke et tysktalende land eller for å klare situasjoner i ditt eget hjemland der tysk er påkrevd.

Det Tyske Diplom for Næringslivet - Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Det Tyske Diplom for Næringslivet er et tilleggsdiplom til det Tyske Diplom (ZD). Vi anbefaler normalt 150 timers ekstra undervisning etter å ha fullført ZD. Hovedforskjellen mellom dette diplomet og det vanlige ZD diplomet er at du her må ha et større og mer spesialisert ordforråd. Du vil til sammen trenge mellom 600 and 750 undervisningstimer, der 100 av dem bør relatere seg spesifikt til arbeidslivet. På grunn av at sin spesielle fokus på næringslivet er denne kvalifikasjonen meget velansett av arbeidsgivere.

Telc tysk C1 - telc Deutsch C1

Telc tysk C1 er et nytt testformat for telc GmbH (det Europeiske Diplom). Nivået her ligger rett over C1 testen som tilbys av Goethe Instituttet og det vil i fremtiden bli godkjent ved søknad til tyske universiteter. Telc C1 vil derfor bli et alternativ til Text DaF og DSH. Inntil disse endringene er implementerte vil telc tysk C1 forbli et diplom som sertifiserer at du har nådd et språklig nivå tilsvarende C1, at du forstår en rekke lengre og kompliserte tekster og at du kan uttrykke deg på en klar, strukturert og fullstendig måte om komplekse temaer.

Tysk som fremmedspråk - Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

Dette diplomet tilbys som et alternativ til DSH. Prøven består av en lytteforståelsesdel, en leseforståelsesdel, en skriftlig del og en muntlig prøve. Du kan sitte TestDAF prøven så mange ganger du vil, og prøven anholdes fire eller fem ganger i året. Alle får et personlig diplom og du får separate karakterer for hver av de fire delene. Dette gir et mer detaljert bilde av kandidatens språkferdigheter. Karakterskalaen består av tre nivåer: TDN 3, TDN 4 og TDN 5

Tyske Høyskolers og Universiteters Opptakseksamen - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

For å kunne studere ved tyske universiteter eller høyskoler må du normalt bestå DSH eksamen. Denne eksamenen har en skriftlig og en muntlig komponent.

Den skriftlige delen består av lytte- og leseforståelse, skriftlig fremstilling samt leseforståelse og skriftlig produksjon av en spesialisert tekst. Eksamensoppgavene er laget av hvert enkelt universitet innenfor rammene av et standardisert nasjonalt rammeverk.

Du må ta eksamenen ved din utvalgte høyskole eller universitet, og eksamineringen finner vanligvis sted et par uker før semesterstart. For å bestå denne eksamenen må du tilfredstillende fullføre to tredjedeler av oppgavene. Eksamenen er av typen bestått/ikke bestått og det gis ingen karakterer.


Mer informasjon er tilgjengelig på følgende språk:

for eksempel: • TyskEngelskFranskSpansk

 ↑ 

ALPADIA Berlin• D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Bykart & reiseruter

ALPADIA Berlin
Hjem / Tyskkurs / Eksamen & kursbevis
Nyttige lenker