FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Tysk som fremmedspråk

I 2011 studerte mer enn 2200 studenter fra 60 forskjellige land tysk som fremmedspråk ved Alpadia Berlin. Den åpne og inkluderende atmosfæren ved skolen, den internasjonale elevmassen og den flerkulturelle byen vår er de viktigste grunnene til at studenter velger oss. Det er også dette som gir våre kurs en unik sammensetning.

Mange av våre gjester, enten de kommer rett fra utlandet eller har deltatt i ett av våre integreringskurs eller lignende, har entusiastisk anbefalt oss. Mange har også kommet tilbake for flere kurs. Vi er glade for at vi har kjent mange av våre studenter i flere år.

Metoder for læring – planen

Ved Alpadia Berlin underviser vi i tysk på tysk fordi dette er språket vi ønsker å formidle til deg. Enten det dreier seg om tysk for dagliglivet, for dine universitetsstudier, din karriere eller en nært forestående eksamen.

Våre grupper består av maksimalt ti personer. På denne måten kan vi kombinere teori og praksis slik at både grammatikk og muntlig språktrening dekkes grundig. De små gruppene gjør at vi kan gi individuell oppmerksomhet til alle i klassen.

Vårt system for inndeling i nivåer følger det felles europeiske rammeverket i Common European Framework of Reference for Languages. Dette rammeverket deler hvert språk inn i forskjellige nivåer. Litt forenklet betyr dette at: A står for elementært, B står for intermediært, og C står for viderekommende.

Konversasjon fra dag én

Deutschkurs De fire hjørnesteinene for alle våre kurs er: lytteforståelse, skriftlig formidling, leseforståelse og muntlig formidling. Gjennom diskusjoner i grupper, rollespill og konversasjonstrening i klasserommet forbedres ditt muntlige språk, ditt ordforråd og din setningsoppbygging. Grammatikk blir ikke undervist som en løsrevet del av kurset; det blir satt in i informative og engasjerende tekster som formidler viktig kulturell, politisk og historisk informasjon. Noen eksempler på temaer som dekkes er: forhold mellom mennesker, det sosiale liv, arbeidslivet, Berlins historie og kulturell identitet.

Våre STANDARD kurs er alltid undervist av to lærere. Disse deler på undervisningen og bytter plass midt i uken. Dette betyr at du får variasjon i undervisningen. Du får høre en annen stemme, oppleve forskjellige måter å kommunisere på og arbeide med forskjellige temaer. To par øyne og to par ører hjelper oss å få et bedre bilde av hvordan vi best kan hjelpe deg å lære.


Mer informasjon er tilgjengelig på følgende språk:

for eksempel: • TyskEngelskFranskSpansk

 ↑ 

ALPADIA Berlin• D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Bykart & reiseruter

ALPADIA Berlin
Hjem / Tyskkurs
Nyttige lenker