FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Pytania kursy niemieckiego

Jakie kwalifikacje posiada grono pedagogiczne w Alpadia Berlin?

Nauczają u nas osoby mówiące w języku ojczystym, które ukończyły studia i zdobyły wieloletnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych. Oznacza to, że uczycie się języka chińskiego u wykształconego chińskiego pedagoga, a języka angielskiego u doświadczonego nauczyciela z wyższym wykształceniem z Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Afryki Południowej lub Stanów Zjednoczonych.

Jak duże są grupy w Alpadia Berlin?

Od trzech do sześciu uczestników w przypadku języków obcych oraz od pięciu do dziesięciu uczestników na kursach języka niemieckiego. Podczas szkolenia pedagogicznego klasy mogą liczyć najwyżej do dwunastu kursantów.

Ile trwa jedna godzina lekcyjna?

45 minut.

Od jakiego wieku można brać udział w kursach?

Dla wszystkich naszych kursów językowych obowiązuje minimalna granica wieku- 16 lat. Wedle zapotrzebowania oferujemy także kursy dla młodszych uczniów w zamkniętych grupach. W przypadku szkolenia pedagogicznego – "Teacher Training", dolna granica wieku wynosi 18 lat.

Jak znajdę kurs odpowiedni do mojego poziomu językowego?

Pierwszego dnia kursu organizujemy test klasyfikacyjny, składający się z części pisemnej i, w przypadku niejasności, z krótkiego wywiadu ustnego. W ten sposób możemy precyzyjnie określić, na którym poziomie programu nauczania wasza znajomość językowa będzie odpowiednio stymulowana. Nauczamy przez cały rok na przynajmniej dziesięciu poziomach, w ten sposób macie możliwość rozpoczęcia kursu w dowolny poniedziałek. Początkujący bez wcześniejszej znajomości języka niemieckiego mogą zacząć w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Czy mogę zmienić kurs, jeśli zostanę nieodpowiednio zakwalifikowany/a?

Na naszych kursach języka niemieckiego w każdy piątek zalicza się test tygodniowy, a więc na bieżąco jesteśmy informowani o przebiegu waszego indywidualnego procesu kształcenia oraz całej grupy. Gdybyście jednak nadal uważali, że wasz poziom programu nauczania nie jest odpowiedni- zbyt wysoki, za niski, zbyt powolny...- wówczas należy zasięgnąć rady u własnego nauczyciela. Gdyby jego opinia nie była dla was przekonująca, możecie zgłosić się do naszego kierownika odpowiedzialnego za wydział języka niemieckiego jako języka obcego. Gdyby się okazało, że poziom waszej znajomości językowej istotnie nie odpowiada temu w danej grupie, wówczas poszukamy dla was innego kursu.

Jakich podręczników i materiałów do nauki używa Prolog?

Na poziomie podstawowym A1 – B1 pracujemy z własnym wydaniem podręcznika "Delfin", tom 1 – 3, a na poziomie średnim i wyższym B2 – C1 z każdorazowo najlepszymi materiałami, którymi dysponujemy.

Co dokładnie obejmuje cena kursu?

Podręczniki i inne materiały lekcyjne, program spędzania czasu wolnego i program kulturalny, legitymacja szkolna Alpadia Berlin, test klasyfikacyjny, testy piątkowe oraz indywidualny certyfikat ukończenia kursu.

Czy otrzymam jakiś certyfikat?

Wszyscy uczestnicy, którzy zaliczyli więcej niż 80% godzin lekcyjnych, otrzymują certyfikat ukończenia kursu z zaznaczonym poziomem nauki, liczbą zaliczonych godzin i oceną końcową.

Czy mogę zdawać w Berlinie takie egzaminy jak: ZD, ZMP lub DSH?

Alpadia Berlin jest uznanym centrum egzaminacyjnym dla "Zertifikat Deutsch", "Zertifikat Deutsch Plus" oraz "Zertififat Deutsch für den Beruf". Wyżej wymienione egzaminy można zdawać w naszej szkole zawsze pod koniec miesiąca. Dla wszystkich z nich organizujemy kursy przygotowawcze- również z taką samą regularnością jak dla "Zentrale Mittelstufenprüfung", który można zdawać tylko w Instytucie Goethego.

Czy oferujecie także wycieczki dla kursantów?

Co tydzień organizowany jest różnorodny program spędzania czasu wolnego i program kulturalny obejmujący mimimum trzy popołudnia. W poniedziałki prowadzony jest Niemiecki Klub Filmowy, we wtorki regularne spotkania kursantów, a w środy organizujemy zazwyczaj popłudnie kulturalne. Natomiast w soboty- całodzienne lub trwające pół dnia

Czy mogę pracować w Berlinie w okresie odbywania kursu?

Istnieją kursanci z krajów Unii Europejskiej, którzy szybko znajdują jakieś zajęcie. Dla innych, którzy nie pochodzą z krajów Unii Europejskiej sytuacja jest dość skomplikowana, gdyż nie jest łatwo dostać zezwolenie na pracę. Nie pośredniczymy w poszukiwaniu miejsca pracy, a poza tym obecnie generalnie trudno znaleźć pracę w Niemczech. Bliższych informacji w tej sprawie udzieli wam zajmujący się tym niemiecki konsulat.

Co powinieniem/powinnam uwzględnić, jeśli potem chciał(a)bym studiować na niemieckim uniwersytecie?

Macie lepsze szanse dostać się na uniwersytet, jeśli już przynajmniej rok studiowaliście na uniwersytecie we własnym kraju. To nie jest jednak głównym warunkiem.
Do ubiegania się o miejsce na uniwersytecie potrzebne wam będą następujące dokumenty:

• świadectwo maturalne; przetłumaczone i uwierzytelnione
• zaświadczenie studenckie z waszego kraju
• dobra znajomość języka niemieckiego, zwykle potwierdzona przez ZMP lub certyfikat ukończenia poziomu średniego w Alpadia Berlin.

Wówczas szkoła wyższa zaprasza was i musicie zdać na miejscu DSH, "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang" dla ubiegających się o studia z zagranicy. A jeśli potrzebujecie wizy, powinniście wiedzieć, że wiza, ktorą otrzymuje się na możliwość studiowania w Alpadia Berlin jest inna niż wiza, która jest potrzebna do studiowania na uniwersytecie. To oznacza, ze najprawdopodobniej po kursie językowym będziecie musieli wpierw wrócić do własnego kraju, aby złożyć wniosek o nową wizę.

Jeśli potrzebuję wizy na wjazd do Niemiec, jak i gdzie mogę ją otrzymać?

Jeśli potrzebujecie wizy na wjazd do Niemiec, proces wygląda w następujący sposób: wysyłacie do nas kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz adres niemieckiego konsulatu w waszym kraju wraz z podaniem powodu waszego wniosku o wizę, np.: nauka języka niemieckiego, studiowanie na uniwersytecie w Niemczech lub pobyt w celach turystycznych.

Niezwłocznie otrzymacie od nas potwierdzenie i rachunek. Jak tylko pełna suma wpłynie na nasze konto, wyślemy zaproszenie do odpowiedniego niemieckiego konsulatu, a wy otrzymacie kopię dokumentu.

Po tygodniu do dwóch powinniście wystąpić z wnioskiem o przyznanie wizy. Decyzja w tej sprawie trwa w niektórych krajach bardzo długo, od ośmiu do dziesięciu tygodni. W innych za to odbywa się bardzo szybko, od trzech do pięciu dni. Gdyby zdarzyło się, że z jakiegoś powodu oddalono wniosek, wyślijcie do nas faxem odpowiednie pismo informujące o decyzji konsulatu oraz wasze konto bankowe. Wówczas zwrócimy wam otrzymane koszty kursu i zakwaterowania po uprzednim odliczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 150,00 €.

Gdybyście jednak otrzymali wizę, prosimy poinformować nas niezwłocznie o szczegółach waszego przyjazdu.


Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, po prostu wyślijcie do nas e-maila.

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Plan Miasta & Wyznacz trasę

ALPADIA Berlin
Strona główna / FAQs / Kursy niemieckiego
Ciekawe linki