FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Deutsche Sprachprüfung für
den Hochschulzugang - DSH

Aby móc studiować na uniwersytecie w Niemczech, potrzebny jest zwykle dokument potwierdzający znajomość języka DSH. Na DSH składa się egzamin pisemny i ustny. Część pisemna obejmuje rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, tworzenie tekstu, jak i rozumienie oraz opracowanie struktur językowo-naukowych. Zadania na egzaminie układają wprawdzie poszczególne uniwersytety, lecz podlegają one strukturom ramowym obowiązującym na terenie całych Niemiec.

Egzamin ten można zdawać jedynie tu na miejscu, na jednej z niemieckich uczelni. Zwykle odbywa się on kilka tygodni przed rozpoczęciem semestru. DSH zostaje zaliczony, jeśli dwie trzecie z obu części egzaminu są prawidłowe. Egzamin ten nie jest oceniany.

Na uczelniach wyższych organizuje się kursy przygotowawcze, w których warto wziąć udział wedle możliwości, gdyż egzamin ten można zasadniczo powtarzać tylko jeden raz. Udział w egzaminie jest z reguły bezpłatny, jedynie okazjonalnie uiszcza się niewielką kwotę.

Test modelowy na ten egzamin znajdą Państwo na stronie:
sprachenzentrum.hu-berlin.de

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Plan Miasta & Wyznacz trasę

ALPADIA Berlin
Strona główna / Kursy niemieckiego / Egzaminy i Certyfikaty / DSH - Egzaminy
Ciekawe linki