FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Kleines Deutsches Sprachdiplom - KDS

Pod względem stopnia trudności egzamin ten odpowiada "Zentrale Oberstufenprüfung" (ZOP), dodatkowo charakteryzuje się posiadaniem pewnej wiedzy na temat niemieckiej kultury i krajoznawstwa.

Ponadto KDS jest dokumentem świadczącym o opanowaniu ponadregionalnego języka standardowego. Ten poziom wymaga około 1.200 do 1.400 jednostek lekcyjnych. Na zakończenie jesteście w stanie zrozumieć ambitne, autentyczne, a przede wszystkim literackie teksty oraz zgrabnie wypowiadać się zarówno ustnie, jak i pisemnie.

Wielu pracodawców prywatnych i państwowych uznaje KDS jako dowód doskonałej znajomości języka niemieckiego, gdyż cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Absolwenci KDS zostają automatycznie zwolnieni z egzaminów wstępnych na niemieckie wyższe uczelnie i uniwersytety. Od 1962r. Instytut Goethego organizuje KDS i GDS na zlecenie Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Zadania egzaminacyjne układa Instytut Goethego we współpracy z uniwersytetem.

Test modelowy na ten egzamin znajdą Państwo na stronie:
www.goethe.de

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Plan Miasta & Wyznacz trasę

ALPADIA Berlin
Strona główna / Kursy niemieckiego / Egzaminy i Certyfikaty / KDS - Certyfikaty
Ciekawe linki