FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Test Deutsch als Fremdsprache - TestDaF

Alternatywnie do DSH powstał TestDaF. Składa się z czterech części, w których sprawdza się takie umiejętności jak: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemną i wypowiedź ustną. Inaczej niż w przypadku DSH, TestDaF możecie zdawać więcej niż jeden raz, do tego cztery do pięciu razy w ciągu roku.

Po egzaminie każdy uczestnik otrzymuje świadectwo zawierające oddzielne wyniki z wszystkich czterech części, a tym samym ukazujące zróżnicowany obraz własnych osiągnięć. Wyniki zostają przyporządkowane do trzech poziomów: TDN 3, TDN 4 i TDN 5.

Szkoły wyższe w Niemczech same ustalają, jaki poziom musi zostać osiągnięty dla odpowiedniego kierunku, aby móc zostać przyjętym na studia. Niektóre uczelnie wyższe wymagają najwyższego poziomu TDN 5, innym wystarcza TDN 4. Najlepiej zasięgnąć informacji bezpośrednio na danej uczelni.

Dalszy plus: TestDaF umożliwia kandydatom na studia z całego świata udokumentowanie własnej znajomości językowej we własnym kraju, gdyż oferowany jest kilkakrotnie w roku w 71 krajach w ponad 100 licencjonowanych centrach przeprowadzania testów. Od kwietnia 2003r. jest nawet możliwe zdawanie testu na komputerze. Egzamin sprawdza i ocenia się w ośrodku głównym, jakim jest Instytut-TestDaF w Hadze.

TestDaF powstał na zlecenie DAAD (Niemiecka Organizacja Wymiany Akademickiej) oraz konsorcjum konferencji rektorów wyższych uczelni (HRK), do którego należą takie uczelnie jak: FernUniversität w Hadze, seminarium do badań nauczania języka na Ruhr-Universität w Bochum, Institut Goethego w Monachium oraz Carl Duisberg Centren w Kolonii.

Test modelowy na ten egzamin znajdą Państwo na stronie:
www.testdaf.de

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Plan Miasta & Wyznacz trasę

ALPADIA Berlin
Strona główna / Kursy niemieckiego / Egzaminy i Certyfikaty / TestDaF - Egzaminy
Ciekawe linki