FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Egzaminy i Certyfikaty

Wszystkie kursy w Alpadia Berlin przygotowują na oficjalne egzaminy językowe na zajęciach grupowych lub indywidualnych. Egzaminy na poziomy wyznaczone przez Radę Europejską (A1 do C1) odbywają się w szkole, gdyż jesteśmy podmiotem uprawnionym oficjalnie do ich przeprowadzania. To oznacza, że następujące egzaminy pisemne i ustne możecie zdawać w murach naszej szkoły.

Start Deutsch 1
Start Deutsch 2
Zertifikat Deutsch - ZD
Telc B2 - ZD Plus
Goethe Zertifikat B2
Zertifikat Deutsch für den Beruf - ZDfB
TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache


Przed zgłoszeniem się na Goethe Zertifikat B2 i C1 (ZMP), egzaminem rekrutacyjnym na niemieckie uniwersytety (DSH), egzaminem Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) oraz egzaminem na KDS i GDS nie tylko oferujemy wam istotną pomoc.

Przykładowo przygotowujemy na ZMP B2 i C1 na czterotygodniowych kursach przygotowawczych typu Standard każdorazowo po 20 godzin lekcyjnych w tygodniu i oferujemy rόwnież zajęcia indywidualne typu Kombi. Tym sposobem z ponad 250 studentόw, ktόrzy w zeszłym roku zdawali egzaminy, zdało 90 %. Gratulujemy!

TestAS

Poza tym w naszej ofercie mamy TestAS, test sprawdzający przygotowanie do studiόw, dzięki ktόremu możecie zwiększyć waszą szansę na zdobycie miejsca na uczelni w Niemczech. TestAS nie jest testem językowym.

onDaF

Test onDaF jest standardowym testem kwalifikacyjnym z języka niemieckiego, ktόry szybko dostarczy wam informacji, na jakim poziomie znajomości języka się obecnie znajdujecie i dzięki ktόremu możecie np.: ubiegać się o stypendia na uczelniach.

Niezależnie od tych egzaminόw wszyscy uczestnicy kursu otrzymują oczywiście na koniec swojego kursu w Alpadia Berlin kwalifikowany certyfikat końcowy opatrzony odpowiednią oceną, zawierający opis rodzaju kursu, treść zajęć oraz osiągnięty stopień znajomości językowej. Ten certyfikat jest często uznany jako dowόd waszej znajomości języka obcego. Chętnie przejmiemy za was procedurę zgłoszeniową na wszystkie dalsze egzaminy. Większość tych egzaminόw odbywa się w Instytucie Goethego.

Oto przegląd najważniejszych oficjalnych egzaminów:

Start Deutsch 1 (Poziom 1)
Start Deutsch 2 (Poziom 1)
Zertifikat Deutsch - ZD (Poziom B1)
Telc B2 - ZD Plus (Poziom B2)
Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2)
Zertifikat Deutsch für den Beruf - ZDfB (Poziom B2)
Goethe Zertifikat C1 - ZMP (Poziom B2-C1)
telc Deutsch C1 (Poziom C1)
TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache (Poziom B2-C1)
DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Poziom C1-C2)
Goethe Zertifikat C2 - ZOP (Poziom C2)
KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)
GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)
Terminy egzaminów i opłaty egzaminacyjne

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Plan Miasta & Wyznacz trasę

ALPADIA Berlin
Strona główna / Kursy niemieckiego / Egzaminy i Certyfikaty
Ciekawe linki