FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Język niemiecki krok po kroku – stopnie i poziomy nauczania

Nasze stopnie nauczania odpowiadają ustalonym przez Radę Europy europejskim normom nauczania języka. Ten europejski zbiór przepisów regulujących kryteria nauczania języków umożliwia w pierwszej kolejności nadanie jednolitego wzorca nauczaniu najważniejszych języków.

Ramy referencyjne dzielą każdy język na różne poziomy. Dla ogólnej orientacji ustalono podział następujący: A odpowiada poziomowi podstawowemu, B oznacza poziom średni a C- poziom wyższy.

Jeśli jednak chcielibyście wcześniej przekonać się, jak dobra jest wasza znajomość języka niemieckiego, wypełnijcie •Testy online na naszej stronie internetowej.

Poziom A1: Żadna lub znikoma znajomość języka niemieckiego

Po ukończeniu tego poziomu jesteście w stanie zrozumieć i samemu zastosować podstawowe zwroty i proste zdania. Potraficie przedstawić siebie i innych, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi- np.: skąd pochodzicie, gdzie mieszkacie, jakich znacie ludzi, jakie posiadacie rzeczy. Oprócz tego potraficie się porozumieć w prosty sposób, jeśli osoba, z którą rozmawiacie, mówi powoli i wyraźnie i jest gotowa was wesprzeć.

Poziom A2: Podstawowa znajomość języka niemieckiego

Jeśli uda wam się ukończyć ten poziom nauczania, potraficie już zrozumieć i zastosować zdania i często stosowane zwroty, wiążące się ze wszystkimi dziedzinami dnia codziennego, takimi jak : informacje dotyczące osoby i rodziny, zakupy, praca i bliższe otoczenie.

Potraficie porozumieć się w prostych i rutynowych sytuacjach, w których chodzi o bezpośrednią wymianę informacji dotyczących rzeczy już znanych oraz jesteście w stanie opisać w prosty sposób własne pochodzenie i wykształcenie, jak i bezpośrednie otoczenie i przedmioty codziennego użytku.

Poziom B1: Względnie dobra znajomość języka niemieckiego

Po ukończeniu tego poziomu potraficie zrozumieć główne zagadnienia, jeżeli używa się przejrzystego języka standardowego i jeżeli chodzi o znane rzeczy dotyczące pracy, szkoły lub spędzania wolnego czasu. Jesteście w stanie poradzić sobie z większością sytuacji, które mogą was spotkać podczas podróży po danym regionie językowym.

Również proste i spójne wypowiadanie się na znane wam tematy i osobiste zainteresowania nie sprawi wam kłopotu. Bez problemów jesteście w stanie relacjonować własne doświadczenia i zdarzenia, opisywać sny, marzenia i cele oraz podawać krótkie uzasadnienia i wyjaśnienia planów i widoków na przyszłość. Pierwszym możliwym dla was egzaminem jest "Zertifikat Deutsch (ZD)".

Poziom B2: Dobra znajomość języka niemieckiego

Kto zakończył poziom B2, potrafi zrozumieć główny sens złożonych tekstów na tematy konkretne i abstrakcyjne, jak również specjalistyczne dyskusje dotyczące własnego obszaru wiedzy. Wówczas umiecie porozumieć się na tyle spontanicznie i płynnie, że możliwe jest przeprowadzenie normalnej rozmowy z osobą, której językiem ojczystym jest język niemiecki, bez większego wysiłku z obu stron.

Oprócz tego potraficie bez problemów wyrażać się jasno i z detalami w szerokim spektrum tematycznym, objaśniać punkt widzenia na zagadnienia aktualne oraz podawać zalety i wady różnych możliwości wyboru. Do możliwych egzaminów na zakończenie tego poziomu należą: "Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)" oraz dla bardzo dobrych kursantów "Zentrale Mittelstuffenprüfung (ZMP)".

Poziom C1: Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego

Ten poziom pozwala wam na rozumienie szerokiego spektrum ambitnych, dłuższych tekstów oraz na uchwycenie znaczeń domyślnych. Jesteście również w stanie wypowiadać się spontanicznie i płynnie bez konieczności dłuższego zastanawiania się nad doborem słów.

Potraficie także skutecznie i elastycznie używać języka w życiu towarzyskim i zawodowym lub w dalszej edukacji i podczas studiów oraz wypowiadać się jasno, rozbudowanie i wyczerpująco w złożonych kwestiach z zastosowaniem różnorodnych środków w celu nadania tekstowi spójności. "Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)" powinniście zdać bez problemów.

Poziom C2: Wyśmienita znajomość języka niemieckiego
oraz na etapie języka ojczystego

Po ukończeniu tego poziomu potraficie zrozumieć praktycznie wszystko, co przeczytacie i usłyszycie, bez większego wysiłku. Także podsumowanie informacji z różnych pisemnych i ustnych źródeł oraz prezentacja uzasadnień i wyjaśnień w spójnej formie nie przysparza wam żadnych trudności.

Łatwo przychodzi wam spontaniczne, bardzo płynne i precyzyjne wypowiadanie się, jak również potraficie jasno wytłumaczyć subtelne niuanse znaczeniowe w złożonych sytuacjach.

Możliwe egzaminy na tym poziomie nauki to: "Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS)" lub "Das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS)", "Deutsch für den Sprachlichen Hochschulzugang (DSH)" lub "Die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)".

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Plan Miasta & Wyznacz trasę

ALPADIA Berlin
Strona główna / Kursy niemieckiego / Poziomy nauczania
Ciekawe linki