FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Szkolenie pedagogiczne - Teacher Training

Jak każdy uczestnik kursu rόwnież i my wiemy, że sukces kursu językowego zależy w znacznym stopniu od nauczycieli. Empatia, zaangażowanie i kreatywność z pewnością odgrywają przy tym ważną rolę.

Sprachschule Lehrer

Ale jeszcze ważniejsze jest dokładne, rόwnocześnie znajdujące szerokie zastosowanie i dostosowane do potrzeb wykształcenie, ktόre powinno zarόwno opierać się na zainteresowaniach i potrzebach grup docelowych, jak i uwzględniać polityczne i socjalne warunki życiowe uczniόw.

Alpadia Berlin przykłada dużą wagę do kształcenia umiejętności pedagogόw i dlatego od lat oferuje “Teachertraining“ dla rόżnych grup docelowych.

EUROLTA kurs certyfikacyjny DaF

Od 2005 r.oferujemy „Zertifikatskurs DaF“ w ramach dalszego kształcenia dla nauczycieli języka niemieckiego. Ten kurs jest odpowiednikiem kursu CELTA, najbardziej rozpowszechnionym dowodem kwalifikacyjnym dla nauczycieli języka angielskiego jako języka obcego.

Absolwenci naszego szkolenia pedagogicznego są szeroko uznawani za nauczycieli kompetentnych i solidnie wykształconych oraz poszukiwani na rynku pracy. Kurs trwa cztery następujące po sobie tygodnie i obejmuje łącznie 145 godzin kontaktowych. Do tego dochodzi indywidualny czas na przygotowanie i obserwację oraz zadania pisemne.

Dalsze informacje dotyczące „Zertifikatskurs DaF“ znajdziecie w języku niemieckim na •www.teachertraining.de

DaZ – Dodatkowa kwalifikacja

Jako lekcję „Języka niemieckiego jako drugiego“ określa się w szczegόlności lekcję języka niemieckiego prowadzoną w obcym języku dla ludzi żyjących w Niemczech, posługujących się innym językiem ojczystym. Od stycznia 2005 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące integracji obcokrajowcόw w Niemczech. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)(czyt. Federalny Urząd d/s Migracji i Uchodźcόw)orzekł między innymi, że nauczyciele uczący języka niemieckiego jako języka drugiego muszą obecnie spełnić specjalne kryteria, aby prowadzić odpowiednio dostosowaną i efektywną lekcję DaZ.

Dalsze informacje dotyczące DaZ znajdziecie w języku niemieckim na •www.teachertraining.de

EUROLTA kursy szkoleniowe dla nauczycieli językόw obcych

EUROLTA (European Certificate in Language Teaching to Adults) jest kwalifikacją dla nauczycieli I przyszłych pedagogόw w zakresie językόw obcych w kształceniu osόb dorosłych, uznaną przez ICC (International Certificate Conference) oraz inne instytucje na całym świecie.

Kursy szkoleniowe , proponowane w ramach programόw EUROLTY, odpowiadają standartom w dzisiejszym nauczaniu językόw obcych oraz kształceniu pedagogicznym. Certyfikacja odbywa się na podstawie portfolio, zawierającego prace pisemne oraz protokόł z jednej hospitacji lekcyjnej.

Dalsze informacje dotyczące kursόw szkoleniowych EUROLTA znajdziecie w języku niemieckim i angielskim na •www.eurolta-berlin.de

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Plan Miasta & Wyznacz trasę

ALPADIA Berlin
Strona główna / Szkoła / Trening dla nauczycieli
Ciekawe linki