FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Berlins historia

Från bosättning till stad

De första två bosättningarna i området som nu utgör Berlin var Cölln, beläget runt det som numera är Museumsinsel, och Berlin, som låg vid Sprees norra strand. Båda städerna grundades på 1200-talet, och första gången som Cölln omnämndes i skriftliga källor var den 28 oktober 1237. Det räknas som datum för stadens grundande. 1307 slogs de båda städerna ihop till en.

1451 förklarade kurfurste Friedrich II efter oroligheter staden som sitt residens. Under sin regeringstid (1640-1688) ledde kurfursten återuppbyggnaden av staden, som hade härjats svårt av bränder, pest och det trettioåriga kriget. Berlin byggdes i första hand upp för att bli en fästning, men det byggdes även en del praktbyggen. Till exempel paradgatan som är dagens Unter den Linden.

Residensstad och rasande tillväxt

Efter det att kurfurste Friedrich III 1701 krönte sig själv till kung, och blev Friedrich I av Preussen, fungerade Berlin som huvudstad och residensstad i det preussiska kungariket. Under den här tiden byggs flera berömda byggnader. Under hans två efterträdare Friedrich Wilhelm I (soldatkungen) och Friedrich II (den store) utvecklades Berlin också mellan åren 1740-1786 till den ledande industristaden i Preussen.

Berlin City Palace Med hjälp av byggmästaren Knobelsdorf satte Friedrich II fart på en arkitektonisk nygestaltning av Berlin. Invånartalet steg för första gången över 150 000. Under den upplyste despoten Friedrich II fick konsten, kulturen, vetenskapen och forskningen ett stort uppsving. Berlin utvecklades till upplysningens centrum.

Mellan 1806 och 1808 ockuperades Berlin av Napoleons trupper. Efter segern vid Leipzig 1814 hämtades den bortrövade quadrigan som hade prytt Brandenburger Tor tillbaka från Paris. Quadrigan hade ett mycket stort symbolvärde, och det var viktigt att ha den tillbaka på rätt plats. Det är efter napoleonkrigen som Schinkels praktfulla klassicistiska byggnader, och Lennés konstfulla parkanläggningar uppförs. Från mitten av 1800-talet får ekonomin ett kraftigt uppsving, och befolkningen växer snabbt.

Huvudstad i det tyska riket

Emperor Wilhelm II När det tyska riket grundas i spegelsalen på Versailles 1871 levde över 800 000 människor i Berlin. Wilhelm I, regent i Preussen 1861-1888, kröns till tysk kejsare. Berlin blir huvudstaden i det nya tyska riket, och redan 1895 har invånartalet växt till mer än 1,5 miljoner. 1888-1918 regeras det tyska riket av kejsare Wilhelm II, som 1918 tvingades att gå i exil efter det tyska nederlaget i det första världskriget.

Kapitulationen efter det första världskriget 1918 störtade riket och huvudstaden ner i ett djupt kaos. Ur detta kaos uppstod den tyska republiken. 1920-talet utmärktes av politisk oro, svåra ekonomiska förhållanden och revolutionära idéer. Trots detta blomstrade kulturlivet. Innovativa teaterscener, glansfulla filmpremiärer, rappa varietéer och ett nattliv utan motstycke satte sin prägel på Berlin under de "Golden Twenties".

The darkest chapters in Berlin's history 1933 var året då Adolf Hitler övertog rikskanslerämbetet. I och med hans maktövertagande inleddes förföljelser av bland andra judar, kommunister, homosexuella och oppositionella. Det mörkaste kapitlet i vår stads historia hade börjat.

1936 arrangerades de olympiska spelen i Berlin. Endast ett fåtal hade insett Hitlers storhetsvansinne. Den 1 september 1939, när det andra världskriget inleddes, hade Berlin en befolkning på över 4,5 miljoner människor. 1943 inledde de allierade luftangrepp mot staden. Innan Tyskland kapitulerade den 8 maj 1945 hade närmare en tredjedel av alla byggnader i staden, varav flera av stort historiskt värde, totalförstörts.

Vidareuppbyggnad och splittring

Efter nazisternas terror var staden efter kapitulationen 1945 ett ruinfält. Befolkningstalet hade nästan halverats. De fyra segermakterna delade upp staden i olika förvaltningsområden: Sovjet (östra delen), USA (sydvästra delen), Storbritannien (västra delen) och Frankrike (nordvästra delen).

Berlin Rosinenbomber Den 25 juni 1948 inledde Sovjet en blockad av de andra allierades zoner i Berlin. Den enda möjligheten att försörja den hungrande befolkningen i västra Berlin var att skapa en luftbro. Otaliga ton förnödenheter flögs in med hjälp av dem så kallade “russinbombarna”. Luftbron var framgångsrik, och blockaden hävdes den 12 maj 1949, efter knappt ett år.

Efter grundandet av den tyska demokratiska republiken (DDR) den 7 oktober 1949 blev Berlin huvudstad i DDR. DDR:s regering installerade sig i stadens östra del. Det var dock fortfarande möjligt för berlinarna att röra sig fritt i staden, till exempel för att arbeta.

Berlin Checkpoint Charlie Splittringen beseglades genom uppförandet av berlinmuren den 13 augusti 1961. Från och med nu kunde östberlinarna inte längre arbeta, eller besöka vänner och släkt, i Västberlin. Först 1963, när John F. Kennedy besökte staden, kunde invånare i Västberlin få tillstånd att resa över till den östra delen av staden. Det så kallade Tränenpalast (tårpalatset), den stora vänthallen på tågstationen Friedrichstraße, spelade en stor roll under den här tiden.

Murens fall och återförening

Berlin Reunification

Natten den 9 oktober 1989 öppnades plötsligt berlinmuren. Detta hade föregåtts av månader då DDR-medborgare hade kunnat fly till väst genom Ungern och Tjeckoslovakien. Hela staden och hela landet firade! Medborgarna i DDR kunde återigen röra sig fritt.

Efter den tyska återföreningen den 3 oktober 1990 blev Berlin återigen Tysklands huvudstad. Berlin är sedan 1999 åter säte för bundesregeringen, och därmed också centrum för den tyska politiken. 1999 återinvigdes den av Sir Norman Foster restaurerade Reichstag, och det tyska parlamentet, Bundestag, installerades återigen här.

Riksdagshuset glänsande kupol är sedan dess en attraktion för turister från hela världen. Med anledning av filmfestivalen Berlinale år 2000, invigdes också Sony Center på Potsdamer Platz. Detta kompletterade Berlins helt nygestaltade gamla centrum.

För en mer detaljerad historisk översikt över Berlins historia rekommenderar vi •www.wikipedia.orgUtförligare information finns tillgänglig på följande språk

till exempel:   • TyskaEngelskaFranskaSpanska

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Stadskarta & vägbeskrivningar

ALPADIA Berlin
Startsida / Att bo i Berlin / Berlins historia
Användbara länkar