FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Kurstyper och priser för tyskakurser

Dina mål prioriterar vi högast. Av denna grund erbjuder vi olika kurstyper, så att du kan välja ett kurs i överensstämmelse med dina språkliga behov. Antalet deltagere är begränsad till maximum 12 kursdeltagere. Därigennom säkkerställs undervisningstid av högaste kvalitet för dig.

Nedanståënde ses de olika kurstyperna du kan välja ifrån under ditt uppehåll på vår skola.

STANDARD kurs i tyska (20 lektioner i veckan)
4 lektioner:
STANDARD
 
 

Önskar du att förbättra dina tyska språkkunskaper och samtidig ha nog fritid, då är vår standardkurs det bästa valet. Undervisningen sker antingen på morgonen eller på eftermiddagen. På detta sätt har du tillräckligt med tid för skolans kulturella aktiviteter och egna ekskursioner.

INTENSIV kurs i tyska (25 lektioner i veckan)
4 lektioner:
STANDARD
1 lektion:
muntlig kommunikation
 

Den avgörande skillnaden mellan vår intensivkurs och vår standardkurs är den ökade hastighet och flera möjligheter att tackla det tyska språket. De ytterliga 5 lektioner bjuder situationsbaserad chansen till mera framsteg.

PREMIUM kurs i tyska (30 lektioner i veckan)
1 lektion:
skriven kommunikation
4 lektioner:
STANDARD
1 lektion:
muntlig kommunikation

Det perfekta kurset för alla särskilt motiverade tyskastudenter med önsket att uppnå mesta möjliga framsteg på kortast möjliga tid. Med 30 lektioner i veckan förbättrar du snabbt och effektiv dina språkkunskaper inom såväl skriven och muntlig tyska.

COMBI 5 kurs i tyska (25 lektioner i veckan)
1 hel timmes: individuell undervisning
4 lektioner:
STANDARD
 

COMBI 5-kurset i tyska är riktad mot elever som önskar förknippa gruppundervisning med individuella lektioner. Till exempel kan man avsätta tid till specifika ämnen eller fokusera på individuella brist i förståelsen av tyska språket.

COMBI 10 kurs i tyska (30 lektioner i veckan)
4 lektioner:
STANDARD
2 hel timmes: individuell undervisning
 

Detta särskilt intensiva kurs är riktad mot alla de allra mest motivarade eleverna. Här kombineras det bästa från grupp- och individuell undervisning för att uppnå mesta möjliga framsteg på kortast möjliga tid.

EXAM PREP kurs i tyska (25 lektioner i veckan)
4 lektioner:
STANDARD
1 lektion:
examens-
förberedande
 

Önskar du att förbereda dig till en tyskaexamen, då kan du delta i våra examensförberedande kurser mellan kl. 13:15 och kl. 14:00. Kurset kan bookas under hela året, oberoende på examensdatum.

EXAM PREP PREMIUM kurs i tyska (30 lektioner i veckan)
1 lektion:
examens-
förberedande
4 lektioner:
STANDARD
1 lektion:
examens-
förberedande

EXAMENSFÖREREDANDE PREMIUMKURSET är det perfekta kurset i tyska om du önskar ta examen snabbt och förberadas på kortast möjliga tid. Varje dag kommer du ha två examenförberedande enheter på 45 minuter. EXAMENSFÖRBEREDANDE PREMIUMKURSET kan endast bookas i samband med en officiell examen.

PRIVATE kurs i tyska
Individuella enheter:
Privatundervisning
 
 

Önskar du ett kurs med innehåll anpassad till just dina behov? Ett kurs med de mest effektiva metoderna och framsteg? Booka individuella kurset! Detta kurset möter dina behov och individuella önskemål. Tillsammans med läraren lägger du upp undervisningen motsvarande din språknivå och lärhastighet.

GALA kurs i tyska (4 lektioner i veckan)
2 kvällslektioner
2 gånger i veckan
 
 

GALA-kvällskurset i tyska är riktad mot elever på alla nivåer som bor i Berlin och har mål på lång sikt. Kurset utvidgar och stärker dina tyskkunskaper, medan du träner din kommunikativa förmågan i en grupp.En utförligare beskrivning av de olika kurserna, och en
översikt över priserna, finns tillgängliga i följande språk

till exempel:   • TyskaEngelskaFranskaSpanska

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Stadskarta & vägbeskrivningar

ALPADIA Berlin
Startsida / Språkkurser - tyska / Kurser & kursformer
Användbara länkar