FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Tyskkurser

Alpadia Berlin hade förra året mer än 2000 tyskelever från mer än 60 olika nationer! Den öppna och inbjudande skolatmosfären, elevernas internationalitet och Berlins multikulturella prägel är viktiga för våra elever, och skapar en härlig mix i våra kurser.

Många utländska elever, som har gått integrationskurser eller har varit på språkresa hos oss, har rekommenderat oss efteråt. Många har dessutom kommit tillbaka en gång till. Många besökare känner vi sedan flera år tillbaka. Det glädjer oss naturligtvis.

Lära med metod - konceptet

På Alpadia Berlin undervisar vi tyska på tyska, eftersom det är det språket som vi vill förmedla till er. Det spelar ingen roll om det handlar om tyska för universitets- eller vardagsbehov, ert jobb eller om att förbereda sig på ett prov.

I grupperna undervisar vi max tio personer åt gången. Då kan vi förmedla teori och praktik i kommunikativa undervisningssituationer, där varken grammatiska problem eller muntliga moment kommer till korta. Vi kan också tack vare den överskådliga storleken bry oss om var och ens behov.

Våra olika nivåsteg är i överensstämmelse med de av Europarådet fastställda referensramarna för språkinlärning. Dessa referensramar delar in alla språk i olika språknivåer. I korta drag: A (grundnivå), B (mellannivå) och C (övre nivå).

Konversation redan från början

Deutschkurs Alla kurser bygger på fyra grundpelare: hörförståelse, skriva, läsa och tala. Gruppdiskussioner, rollspel och konversation i klassen understödjer utvecklingen av språkliga uttrycksmedel och satsstruktur. Grammatik undervisas inte isolerat, utan förpackas i informativa och intressanta texter, som samtidigt förmedlar viktig kulturell, politisk och historisk kunskap.

Våra standardkurser genomförs alltid av två lärare. De byter av varandra i mitten av veckan. Det skapar omväxling för er. Ni hör en ny röst, upplever olika uttrycksätt, och arbetar i regel också med nya teman.Utförligare information finns tillgänglig på följande språk

till exempel:   • TyskaEngelskaFranskaSpanska

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Stadskarta & vägbeskrivningar

ALPADIA Berlin
Startsida / Språkkurser - tyska
Användbara länkar