FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Tysk Prøver & certifikater

Alle kurser hos Alpadia Berlin – gruppe- eller eneundervisning - er forberedende til de officielle sprogprøver.

Som officielt testcentrum kan du på vores skole både skriftligt og mundtligt aflægge basisprøverne gældende for de fælles europæiske referencerammers regler for fremmedsprogslære.

Før tilmeldingen til optagelsesprøven ved tyske universiteter (DSH/TestDaF), den centrale gymnasiale test (ZOP) eller det lille og store tyske sprogdiplom (KDS/GDS) tilbyder vi et fireugers standard-forberedelseskursus til Goethe-certifikatets niveau B2 og C1 med hver 20 ugentlige timer. Over 250 af vore studerende har i det forløbne år gennemgået dette kursus, og 90 procent har bestået. Godt gået!

Her er et overblik over de vigtigste officielle prøver:

Tysk for begyndere - Start Deutsch

Prøven i tysk for begyndere ½ afslutter det første niveau – A – fastsat af de fælles europæiske referencerammer for sprog. Dette niveau opnår du efter 120-300 undervisningstimer. Denne prøve er et bevis på, at du kan gøre dig forståelig på et elementært tysk. Prøven anvendes også i integrationskurser som en mellemtest og betragtes som et godt bevis på, at man behersker tysk på et elementært niveau.

Certifikat-tysk - Zertifikat Deutsch (ZD)

"Certifikat-kurset" ligger på B1-niveau ud fra den internationale europæiske skala. Med afslutningen af dette kursus skal du have haft mellem 350 til 600 undervisningstimer. Konkret betyder det, at du sprogligt er i stand til at klare de mange forskelligartede situationer, der kræves ved ophold i et tysksproget land, men også i eget land at kunne håndtere situationer, hvor det tyske sprog er påkrævet.

Certifikat-tysk til erhvervsbrug - Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

Certifikat-kurset til erhvervsbrug bygger videre på „certifikat-kurset“ (ZD) beskrevet ovenfor. Vi anbefaler derfor 150 undervisningstimer af certifikat-kurset, før du vælger kurset til erhvervsbrug. Den største forskel fra certifikat-kurset er den mere specifikke fagterminologi og væsentligt flere faglige udtryk.

Her skal du have haft 600 til 750 undervisningsenheder, hvoraf de 100 enheder skal være specifikt erhvervsrettet. På grund af det erhvervssproglige indhold er certifikatkurset til erhvervsbrug særligt anvendt til brug i industri- og handelserhverv.

telc Deutsch C1

Telc tysk C1-prøven er et nyt testtiltag under udarbejdelse af telc GmbH (The Europeen Language Certificates). Niveaumæssigt ligger det over C1-prøven ved Goethe-institutterne, og i fremtiden bliver det direkte adgangsgivende til et universitetsstudium. Hermed bliver telc C1 et alternativ til TestDaF og DSH-prøverne.

Indtil da er telc tysk C1 et særdeles værdifuldt certifikat på højde eller derover med C1 og attesterer, at du kan forstå et bredt udvalg af lange og sprogligt krævende tekster og derudover struktureret og udførligt kan formulere dig omkring komplekse problemstillinger.

Test tysk som fremmedsprog - Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

Som alternativ til DSH findes der også TestDaF. Det består af fire prøver, hvor der prøves i færdighederne læse- og lytteforståelse samt i et skriftligt og mundtligt udtryk. I modsætning til DSH-prøven kan du ved ikke-bestået gå op til prøven flere gange, fx fire eller fem gange om året. Hver deltager får efter aflagt prøve et bevis, som separat viser resultatet af alle fire prøvedele. På den måde viser den et differentieret billede af dit personlige resultat. Niveautrinene kaldes her TDN 3, TDN 4 og TDN 5.

Tysk universitets-adgangsgivende prøve - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

For at kunne studere ved et tysk universitet kræves som regel sprogbeviset DSH. DSH består af en skriftlig og en mundtlig prøve. Prøvens skriftlige del omfatter områderne læse- og lytteforståelse, produktion af tekst samt forståelse og bearbejdninger af videnskabelige strukturer. Eksamensopgaverne udarbejdes internt af det enkelte universitet, men de følger alle en overordnet ramme gældende for hele Tyskland.

Prøven kan kun aflægges på ét af Tysklands universiteter og foregår på stedet. For det meste finder de sted nogle uger før semesterstart. DSH er bestået, når totredjedele af kravene er opfyldt i begge prøver, den mundtlige og den skriftlige. Der gives ingen karakterer.

Bortset fra ovennævnte prøver får alle kursusdeltagere hos Alpadia Berlin naturligvis ved hvert afsluttet kursus et certifikat med en karakter samt en beskrivelse af kursusindhold og niveau. Med dette certifikat i hånden står du godt rustet, og det gælder samtidig som et godt bevis på dine fremmedsprogskundskaber.


Yderligere informationer kan du finde i følgende sprog:

for eksempel:   • TyskEngelskFranskSpansk

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Kort over byen & rejseplan

ALPADIA Berlin
Startside / Tyskkurser / Prøver & certifikater
Nyttige links