FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Lärarteamet

Precis som alla kursdeltagare vet även vi, att resultatet av en språkkurs i allra högsta grad är beroende av lärarens kompetens. Inlevelseförmåga, engagemang och kreativitet spelar här en mycket stor roll. Alla våra lärare har vi valt utifrån deras akademiska meriter, deras språkkunskaper, och inte minst deras förhållningssätt gentemot sina elever.

Vi lägger stor vikt på våra lärares kompetens och erfarenhet. Vi värdesätter avslutande universitets- eller högskolestudier lika högt som flera års erfarenheter av språkundervisning vid välrenommerade skolor och institut.

Teachers lounge Våra lärares goda lagarbete garanterar att alla lärare känner till vilket stoff som skall gås igenom under den aktuella dagen. Genom “Teamteaching” ges möjligheten att gemensamt stämma av hur man effektivast kan hjälpa enskilda elever med olika språkliga problem. På så vis kan vi så långt det är möjligt anpassa undervisning och stöd utifrån enskilda kursdeltagare.

En erfaren lärare vet att god och intressant undervisning kännetecknas av att man alltid har ett öra öppet för elevernas frågor och problem. Vi försöker att även tematiskt ta hänsyn till våra elevers intressen, genom att välja intressanta och aktuella undervisningsteman.

För att vi ska kunna utvecklas får ni ett utvärderingsformulär i slutet av kursen. Då har ni möjligheten att utvärdera kursens innehåll och lärarens insats.

Teacher Training

Sedan 2005 erbjuder vi EUROLTA:s certifikatkurs DaF för utbildning och vidareutbildning av språklärare. Utexaminerade lärare från IH:s lärarutbildning betraktas som kompetenta och solida på den internationella arbetsmarknaden för språklärare, och är eftertraktade. Flera av våra tysklärare är utexaminerade från IH:s “Teacher Training”.Utförligare information finns tillgänglig på följande språk

till exempel:   • TyskaEngelskaFranskaSpanska

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Stadskarta & vägbeskrivningar

ALPADIA Berlin
Startsida / Skolan / Lärarteamet
Användbara länkar