تماس

ما از علاقۀ شما برای دورۀ های زبان آی اِچ برلین پرولوگ خوشحال و سپاسگزاریم و سئوالات مطروحه در امیل شما را یک روزه جواب خواهیم داد

Alpadia Berlin

Hauptstraße 23/24
D-10827 Berlin
آلمان

تلفن: +49 30 7811076
فاکس:  +49 30 7881736
پست الکترونیکی:شما ممکن است صفحۀ اینترنتی ما را که بزبان مادری شما موجود است برسی کنید ولی ما قادریم فقط سئوالهای شما را که بزبان آلمانی و یا انگلیسی و یا اسپانیائی و یا فرانسوی مطرح کرده اید خوانده و جواب دهیم


ادامۀ اطلاعات و یا رزرو مستقیم یک دورۀ زبان آلمانی به زبانهای زیر موجود است

  • آلمانیانگلیسیفرانسویاسپانیائی

 ↑ 

Hauptstraße 23/24 • D-10827 Berlin • ALPADIA Berlin

+49 30 7811076نقشه و مسیر

ALPADIA Berlin
صفحۀ شروع /تماس
لینکهای مفید