آموختن زبانِ آلمانی در برلن

در سال گذشته آی إچ برلین پورولوگ میزبان بیشتر از 2000 محصل زبان آلمانی از شصت ملیت مختلف بوده. محیط باز و با صفای آموزشگاه با زبان آموزان از ملل مختلف همراه با چند ملیتی بودن فرهنگ شهر، جذابیت خاصی برای اکثر میهمانان دارد د

تعداد زیادی از زبان آموزان گذشته ما خواه از خارج آمده باشند و یا در دوره های فرهنگشناسی اینتگراسیون کورز و یا تعلیمی, بی تفاوت از چه دوره بوده اند ما را بدیگران توصیه میکنند و گاهی خود نیز دوباره میآیند و دوره ای را تکرار میکنند که طبیعتأ ما بسیار خوشحال میشویم

آموختن با مِتد – برنامهِ مشخص

ما در آی اِچ برلین پورولوگ, آلمانی را بزبان آلمانی تدریس میکنیم زیرا این زبانی است که می خواهیم بشما یاد بدهیم و برای همه موارد لازم, خواه محاورۀ روزمره، تحصیل در دانشگاه، نیاز شغلی و یا امتحانی که در پیش دارید

Deutschkurs رده بندی سطوح کلاسهای ما متناسب اند با معیارهائی که در چهار چوب شورای اتحاد اروپا برای آموختن زبان تعیین شده
سطح پایۀای گروند شتوفه A
سطح میانی میتل شتوفه B
سطح بالائی اوبرشتوفه C

مکالمه از ابتدأء به ساکن

همۀ دوره ها بر روی چهار ستون بنا میشوند. فهمیدن از طریق شنیدن، نوشتن، خواندن و صحبت کردن. با بحث وگفتگو در گروه، ایفای نقش و بازی در کلاس سعی میشود قدرت بیان و جمله سازی تقویت گردد. گرامر بطور جداگانه تدریس نمیشود بلکه در غالب جملاتی با محتوای فرهنگی، سیاسی، تاریخی و اطلاعات پایۀ ای

دوره های ثابت ما همیشه بوسیلۀ دو معلم تدریس میشود یعنی نیمه اول هفته و نیمه دوم هفته, که این تعویض نه تنها برای زبان آموزان تنوع دارد بلکه آنها نحوۀ بیان و صدای دیگری را با مطالب جدیدی تجربه میکنند


اطلعات بیشتر بزبانهای زیر در دسترس میباشد:

  • آلمانیانگلیسیفرانسویاسپانیائی

 ↑ 

Hauptstraße 23/24 • D-10827 Berlin • ALPADIA Berlin

+49 30 7811076نقشه و مسیر

ALPADIA Berlin
صفحۀ شروع / دوره ها و شکل های آن
لینکهای مفید