سئوال هائی که اکثرا مطرح میشوند - FAQ


چطور میتوانم بهترین دورۀ زبان آلمانی مناسب با سطح خودم را پیدا کنم.

ما در آغاز دوره از شما یک آزمایش میکنیم تا به سطح آشنائی شما بزبان آلمانی پی ببریم این آزمایش کتبی است و چنانچه جواب دقیق نباشد یک مصاحبه با شما انجام میدهیم. از این طریق ما میتوانیم با اطمینان خاطر کلاس مناسب با شرائط شما را بشما پیشنهاد کنیم. کلاس های ما حداقل در ده سطح مختلف دائما در تمام مدت سال دائرند. باین ترتیب شما میتوانید هر دوشنبه دوره خود را شروع کنید. مبتدیان بدون آشنائی با زبان آلمانی میتوانند همیشه اولین دوشنبۀ هر ماه شروع کنند

آیا میتوانم من در ابتداء فقط برای یک و یا دو هفته ثبت نام کنم

بلی! اما قیمت کل برای چندین بار ثبت نام کردن بیشتر است تا یک بار برای تمام کلاس. از آنجا که ما باید طویل المدت برنامه ریزی کنیم. بعد از سپری شدن مدت کوتاه نمیتوان زمانت کرد که حتما محلی در کلاس مناسب و یا گسته سیمر اطاق برای میهمان موجود باشد. در مواقع استثنائی میبایستی برای رفتن بکلاس منتظر بود, تا محل مورد نظر خالی شود

آیا من مدرکی دریافت میکنم

تمام شرکت کنندگانی که در بیشتر از 80 در صد ساعت های دورۀ مربوطه حضور یافته اند کارنامه دریافت میکنند که در آن, سطح کلاس, تعداد ساعتهای حضور و معدل کارنامه ذکر میشود

آیا شما گردشهای دسته جمعی هم به شرکت کنندگان عرضه میکنید

ما حد اقل در سه تا بعداز ظهرهای هر هفته برنامه های مختلف فرهنگی و سرگرم کننده داریم. دوشنبه ها دویچه فیلم کلوپ سه شنبه ها میز مخصوص میهمانان دائمی شتام تیش برای زبان آموزان . چهارشنبه ها همیشه یک قرار فرهنگی . شنبه ها نیمه و یا تمام روز گردش علمی

آیا میتوانم من هنگامی که زبان آموز شما هستم در برلن کار کنم

زبان آموزانی که اهل ا او اتحاد اروپا هستند گاهی فوری در برلن کار پیدا میکنند. برای دیگران که اهل اتحاد اروپا نیستند شرائط پیچیده است زیرا اجازۀ کار گرفتن ساده نیست . ما کار یابی نمیکنیم و بطور کلی در حال حاضر پیدا کردن محل کار در آلمان بسیار دشوار است. اطلاعات دقیق را کنسولگری مربوطۀ آلمان دارا میباشد

اگر من برای مسافرت بآلمان احتیاج به ویزا داشته باشم چطور و کجا آنرا

دریاقت میکنم چنانچه شما برای مسافرت بآلمان به ویزا احتیاج دارید راه عمل چنین است. شما فرم ثبت نام را کاملا پر شده همراه آدرس کنسولات آلمان مربوط بشما با ذکر علت تقاضای ویزا مثل یادگیری زبان آلمانی تحصیل در یک دانشگاه آلمان و یا اقامت توریستی را برای ما میفرستید .شما خیلی سریع تائیدی و صورت حساب را از ما دریافت میکنید.ما پس از دریافت وجه کامل صورتحساب, فوری یک دعوتنامه به کنسولگری مربوطۀ آلمان میفرستیم و کپی آنرا هم برای شما. حدود یک تا دو هفته بعد شما میباید تقاضای ویزا نمائید . در خیلی از کشورها مدت زیادی طول میکشد تا نتیجه را دریافت کنید حدوداً بین 8 تا 12 هفته. در بعضی از کشور ها سریعتر حدود 3 تا 5 هفته. چنانچه تقاضای شما رد شد نامۀ دریافتی از کنسولات, همراه شمارۀ حساب بانکی خود را بوسیلۀ فاکس برای ما بفرستید. ما مبلغ دریافتی از شما را منهای 150 یورو کار مزد برایتان پس خواهیم فرستاد. در صورت دریافت ویزا بلافاصله ما را از تاریخ دقیق ورودتان مطلع کنید.

چه نوع اقامتگاهی میتوانم پیش شما رزرو کنم

ما فقط برای اطاق های شخصی پریوات گسته سیمر وساطت میکنیم. شما با یک میزبان آلمانی و حداکثر یک زبا آموز دیگر همخانه هستید. برای ما مهم است که مطالب تدریس شده در کلاس را بتوانید فوری بکار ببرید. از این جهت ما هیچ اطاقی در خانه دانشجوئی شتودنتن هایم وساطت نمیکنیم. زیرا هر که آنجا زندگی کند سعی خواهد کرد زبان مادری خود را استفاده کند.ما میل داریم علاقۀ شما را بزبان آلمانی تا آنجا که ممکن است همه جانبه پشتیبانی کنیم

آیا میتوانم من یک دورۀ بدون اقامتگاه رزرو کنم

بلی! دوره ها و گسته سیمر اطاق میهمان قیمتهای جداگانه دارند. خیلی از شرکت کنندگان در برلن زندگی میکنند و به گسته سیمر اطاق میهمان نیازی ندارند. اگر شما از خارج برای شرکت در دوره زبان میائید و امکان اقامت نزد اقوام و یا دوستان خود دارید چه بهتر . زیرا آنها بشما کمک میکنند برلن را بهتر بشناسید


اطلعات بیشتر بزبانهای زیر در دسترس میباشد:

آلمانیانگلیسیفرانسویاسپانیائی

 ↑ 

Hauptstraße 23/24 • D-10827 Berlin • ALPADIA Berlin

+49 30 7811076نقشه و مسیر

ALPADIA Berlin
صفحۀ شروع / سئوالاتی که اغلب میشود
لینکهای مفید