شب زنده داری در برلن

پارتی شبانه روزی

نیویورک پاریس برلن تکرار شب زنده داری های زرق وبرق دار و نو آوری. برلن غربی قدیم در زمان دیوار شبیۀ بیگ اپل نیویورک هرگز نمیخوابید و هنوز نیز ساعت تعطیل پولیتسای شتونده ندارد تا مبادا شوق شب زنده داری ها کدر شود

برعکس علاوه بر کلاب های معروفی مثل زاگه کلاب یا کیت کات کلاب هر ماه دیسکوها و کلاب ها کوکتیل بار های جدیدی در برلن افتتاح میشوند که تمرکز آنها اکثر در مناطقی است مثل فریریکس هاین, میته پرنسلاوئر برگ

برلن علاوه بر این پایتختی است برای مجرد ها چون با عرضۀ تعداد فراوانی دیسکو و بار و پارتی که در آنها امکان لذت بردن و یا آشنائی با اشخاص هیجان انگیز زیاد است

لوکِیشن و ایندورستری دیزاین محلی در طراحی صنعتی

Berlin Kulturbrauerei وجود تعداد زیادی ساختمان قدیمی که زمانی کارگاهای صنعتی بوده اند و عدم ساعت تعطیل پولیتسای شتونده مزیدی است بر علت تمیز دادن برلن از شهر های دیگر آلمان و اروپا. این لوکیشن ها امروز محل ملاقات و شب زنده داری شده اند. معروفترین آنها کولتور برائرآی, پفرپفر برگ, کالک شوینه, بورود فابریک و یا آرِنا. وجه مشترک این لوکشنها با هم در این است که همۀ آن ها با علت ابداع اولیۀ خود غرابت دارند

همانطور که از اسامی معلوم است در این لوکیشن ها امروز هم هنوز شکوفائی صنعتی شدن برلن در زمان گذشته موجود است. فرق نمیکند آبجو سازی آهک سازی و یا پارکینگ اتوبوس. اگر چه ساختمان تاریخی و قدیمی جذابیت و افسون خود را دارد اما در برلن ساختمان های جدید هم برای ملافات و تماس فرهنگهای خرده ساخته شده. مثل ساختمان جدید مفید برای محیط زیست تمپو دو روم. فقط یک کلیسای کهنه کم داریم

شبهای کورویس برگ درازند

Berlin Postdamer Platz هر کس که محل شب زنده داری را جستجو میکند تقرینا همه جا آنرا پیدا میکند همچنین در بخش سنتی و همیشه جوان کورویس برگ. کورویس برگ شهرت زیاد خود را مدیون شرائط ویژۀ این بخش از شهر است بخصوص تاریخ قطعۀ کوچک شرقی آن, بخش پستی اس او 36 و بعدا برلن 36 . این قطعه که از سه طرف مرز آلمان به آلمان محاط شده بود در سالهای 70 و 80 کانون الترناتیو هائی شد ه بود که بخاطر تصاحب غیر قانونی بعضی خانه ها شهرت پیدا کرده بودند

مهمترین آدرس کورویس برگ 36 برای شب زنده داری عبارتند از خیابان اورانیان شتراسه, وینر شتراسه و اطراف شلزیشر تور معروف به خیابان رآنگلر شترایه

های میستر دی جی

برلن دارای تعداد بسیار زیادی شراب خانه , بار , انواع کلاب برای هر سلیقه ای میباشد. خیلی از خیابانها و میدانهای شهر ایده آل اند برای قدم زدن و گردش و خریدکردن.

مهمترین خیابانها و محل ها عبارتند از: در کورویس برگ, اورانیان شتراسه در فریدریکس هاین -سیمون داخ شتراسه – بوکس هاگنر پلاتس-ودر پرنسلائر برگ – دور و اطراف کول ویتس پلاتس – و در نزدیکی کاستانین آله- در برلین میته -دور کامل روزن تالر پلاتس, دن مون بی ژو پلاتس و هاکیشه هوفه طبیعتاً نولن دورف پلاتس در شونه برگ

شب زنده داری در برلن به حق شهرت افسانه ای پیدا کرده. کلوب ها دائما سبکهای جدیدی از موزیک ارائۀ میدهند و یا کلوب های جدید افتتاح میشود. صفحه گذاشتن در لوکیشن های برلن معروف است .موزیک برای هر سلیقه ای موجود است


اطلعات بیشتر بزبانهای زیر در دسترس میباشد:

آلمانیانگلیسیفرانسویاسپانیائی

 ↑ 

Hauptstraße 23/24 • D-10827 Berlin • ALPADIA Berlin

+49 30 7811076نقشه و مسیر

ALPADIA Berlin
صفحۀ شروع / زندگی در برلن / شب زنده داری برلن
لینکهای مفید