تیم معلمین

مثل هر دانش پژوهی ما هم میدانیم که موفقیت هر دوره زبان بطور محسوس بستگی به نحوه تدریس معلم دارد. شَم قوی , فعالیت و خلاقیت مطمئنأ رولِ مهمی بازی میکند. ما تمام معلمین خود را بطور دقیق نسبت به تحصیلات عالی, قدرت در زبان و همچنین نحوه برقراری و کیفیت رابطه با زبان آموزان انتخاب میکنیم

کارآشنائی و تجربه معلمان ما برای ما بسیار مهم است شرط مهم علاوه بر داشتن پایان نامه تحصیلات عالی دارا بودن چندین سال تجربه تدریس بزبان مادری و یا آلمانی بعنوان زبان خارجی در مؤسسات و یا مدارس معروف میباشد

Teachers lounge کار تیمی عالی معلمان ما باعث اطلاع دقیق آنها از مطالب تدریس شده هر روزه میشود عالی بودن نحوه همکاری تیمی معلمان ما باعث میشود که آنها اطلاع دقیق از چگونگی مطالب تدریس شده در روزهای مربوطه را پیدا کنند. همکاری تیمی معلمان امکان انتخاب نوع کمک مأثر را برای برطرف کردن مشکل زبانی بهر یک از زبان آموزان بطور مشخص فراهم میاورد. بدین ترتیب ما مشاورت و کمکهای متناسب خود را برای تعداد زیادی از زبان آموزان بطور انفرادی شکل میدهیم

یک معلم با تجربه خوب میداند که تدریس خوب و جالب مدیون گوش شنوا برای سئوالها و مشکلاتِ دانش آموزان در هر زمان میباشد. ما همچنین سعی میکنیم موضوعات مورد علاقه زبان آموزان را مَد نظر قرار دهیم

معهذا با تمام این بهتر شدنها در پایان دوره, شما یک ورقه سئوالی از ما دریافت میکنید که در آن میتوانید تمام دوره و معلمین را ارزش گزاری کنید

تمرین دادن بمعلمها یا تیچر ترینینگ

از سال 2005 ما دوره های تعلیمی و تمرینی دی اِی اِف برای حرفۀ معلمی زبان عرضه میکنیم فارغ التحصیلان کانون پرورش معلم آی اِچ بخاطر دارا بودن تعلیمات عمیق پایه ای و عالی در بازار زبان خارجی سراسر دنیا مشهور بوده و مورد اِستقبال قرار میگیرند معلمان زبان آلمانی ما نیز اکثَرأ دورۀ تیچر ترینینگ را گزرانده اند


اطلعات بیشتر بزبانهای زیر در دسترس میباشد:

  • آلمانیانگلیسیفرانسویاسپانیائی

 ↑ 

Hauptstraße 23/24 • D-10827 Berlin • ALPADIA Berlin

+49 30 7811076نقشه و مسیر

ALPADIA Berlin
صفحۀ شروع / آموزشگاه / تیم معلمین
لینکهای مفید