FROM SEPTEMBER 1st 2014, ESL LANGUAGE SCHOOLS HAS BECOME ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS    more...

Start Deutsch 2

Egzamin Start Deutsch 2 odpowiada znajomości języka na poziomie A2 Wspólnych Europejskich Ram Referencyjnych. Poziom ten osiągniecie Państwo po około 300 godzinach lekcyjnych.

Zdając go pomyślnie udowadniają Państwo, że potrafią się porozumiewać po niemiecku w prosty sposób. Oznacza to, że rozumieją Państwo niemiecki, mogą mówić i pisać w tym języku.

Egzamin składa się z następujących części: rozumienie ze słuchu, czytanie, krótka wypowiedź pisemna oraz część ustna odbywająca się w grupie. Egzamin trwa w sumie około 85 minut. Egzamin Start Deutsch 2/Start Deutsch Z 2 służy jako egzamin częściowy na kursach integracyjnych i stanowi w Państwa życiorysie dowód, że opanowali Państwo znajomość niemieckiego na poziomie elementarnym.

Test modelowy na ten egzamin znajdą Państwo na stronie:
www.telc.net

 ↑ 

ALPADIA Berlin • D-10827 Berlin • Hauptstraße 23/24

+49 30 7811076 • Plan Miasta & Wyznacz trasę

ALPADIA Berlin
Strona główna / Kursy niemieckiego / Egzaminy i Certyfikaty / Start 2 - Egzaminy
Ciekawe linki